Nhà bạt Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương

Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương diễn ra tại Thuận An ngày 29.06.2011

  • Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
  • Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
  • Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
  • Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương
Nhà bạt - Lễ kỷ niệm ngày thành lập trường Trung cấp Công Nghiệp Bình Dương

Bài viết liên quan